Regulamin

WARUNKI OGÓLNE
. Sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKATO” NIP 841-104-53-10,REGON 770839982, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dakatohurt.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
. Zamówienia w sklepie www.dakatohurt.pl można składać na stronie internetowej.
. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie www.dakatohurt.pl umożliwiające weryfikację osoby zamawiającej i potwierdzenie zamówienia.
. Sklep internetowy www.dakatohurt.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

. Sklep internetowy www.dakatohurt.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia, którego adres dostawy przekracza 5 km od miejsca świadczenia obsługi stacjonarnej.

Obsługa stacjonarna z punktu 4 odbywa się w Łebie 84-300, przy ulicy Morskiej 1.
. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo 1 dzień roboczy w zależności od dostępności towaru w magazynie.

Produkty zamówione danego dnia do godziny 22, doręczone zostaną następnego dnia w godzinach pracy zgodnie z dostępnością produktów.

W przypadku zamówienia produktów po godzinie 22 sprzedawca zastrzega sobie możliwość doręczenia ich w ciągu dwóch dni roboczych.
. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy www.dakatohurt.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10 . Do zakupionego towaru wystawiany jest paragon fiskalny, lub na życzenie klienta faktura VAT.     

    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą klienta na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKATO” jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.
. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).
. Składając zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.